باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه پیشگیری و بهداشت شود

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان –  مهری گفت: مجلس و دولت باید اعتبارات لازم را به حوزه بهداشت و پیشگیری اختصاص دهند تا سلامتی مردم جامعه ارتقا یابد و مسائل پیشگیری و بهداشتی تحت تاثیر منفی قرار نگیرند. باید نگاه واقع بینانه به حوزه بهداشت در کشور داشته باشیم. افزایش نگاه درمان محور به ساختار نظام سلامت، سبب تولید بیمار بیشتر خواهد شد.

در بودجه سال آینده ۹۰۰ میلیارد تومان به بخش بهداشت اختصاص داده شده، در حالی که بودجه سلامت ۱۷۴ هزار میلیارد تومان است.

او گفت: شبکه بهداشت قوی باعث شده است میزان مرگ و میر مادران باردار و نوزادان در ایران کاهش پیدا کند و پوشش واکسیناسیون عمومی کودکان افزایش قابل توجهی داشته باشد. ضعف در ساختار شبکه بهداشت، سبب بروز اشکال در دستاوردهای فعلی کشور خواهد شد.

مهری معتقد است با افزایش مراکز درمانی، بیمارستان ها و پاراکلینیک ها هزینه بیشتری بر خانواده ها و بودجه عمومی کشور تحمیل می شود.

او گفت: علی رغم جدی بودن نیازهای مالی در بخش درمان، باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه پیشگیری و بهداشت انجام شود. توجه جدی به حوزه بهداشت سبب شده است تا هزینه های تحمیلی بر نظام سلامت و مردم کاهش قابل توجهی پیدا کند. ارتقای آموزش سلامت، سبک زندگی سالم و افزایش بهبود شاخص های اجتماعی از هزینه های درمانی بر مردم پیشگیری می کند.


بیشتر بخوانید

  • ابتلای ۱۰ درصد نوزادان زیر سه سال و ۲۳ درصدکودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال به کرونا

باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه پیشگیری و بهداشت شود