معرفی نامزدهای «بخش نوجوان» جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش خبرگزاری فارس و بنا بر اعلام محمد ناصری، از میان ۷۱۱ اثر چاپ اول منتشره در سال ۱۳۹۹ در این بخش، ۴۱ عنوان بعد از چند مرحله ریزش به مرحله نهایی راه یافت. داوران پس از مطالعه دقیق و بحث و تبادل‌نظر و گفت‌وگو در جلسات حضوری سرانجام چهار اثر زیر را از میان این ۴۱ کتاب به‌عنوان نامزدهای نهایی بخش نوجوان معرفی کردند.

۱. کتاب مخفی نوشته مجید پورولی کلشتری از انتشارات کتاب جمکران
۲. آتشگاه نوشته احمد مدقق از نشر صاد
۳. به نقش گلیم نوشته محمد محمودی نورآبادی از انتشارات شهرستان ادب
۴. آتیش پاره نوشته فاطمه بختیاری از انتشارات کتاب جمکران

داوری بخش نوجوان در بیست و یکمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور، بر عهده خسرو باباخانی، حبیب یوسف زاده و محمدعلی قربانی بوده است.


معرفی نامزدهای «بخش نوجوان» جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور